اخبار لرستان

اسامی کاندیداهای مجلس هشتم استان خراسان رضوی خراسان شمالی خراسان جنوبی


استان خراسان رضوي
«
مشهد و کلات »
1.
دکترغلام حسن دلاور ( عضو سابق شوراي شهر اسلامي مشهد،دانشگاهی)
2.
دکتر رحمانی فضلی (معاون سابق شورای عالی امنیت ملی)
3.
حجه الاسلام دکتر سيد محمودمدني(نماينده فعلي مجلس از گناباد)
4.
دکتر حسين دعايي (جبهه متحد)
5.
جواد کريمي ( فرمانده سابق بسيج خراسان رضوي ، حاميان دولت)
6.
امير خوراکيان ( مسئول تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي )
7.
محمد عظيمي ( نماينده دوره پنجم از چناران)
8.
علي ظفرزاده (کانديداي اصلاح طلبان)
9.
غلام حسين تکفلي( نماينده دوره ششم )
10.
علي صالح آبادي ( حزب همبستگي )
11.
محمد صادق جوادي حصاري ( اعتماد ملي )
12.
علي فريدوني (مشارکت)
13.
حسن رسولي ( استاندار سابق خراسان رضوي)
14.
نيره صبوري(نوه آيت الله شيرازي امام جمعه سابق مشهد)
15.
امام وردي ( کانديداي دوره هفتم از مشهد)
16.
تقي زاده خامسي ( کانديد شوراي شهر سوم ،کانديداي اصلاح طلبان(
17.
بتول گندمي ( حزب مشارکت)
18.
ولي الله افخمي (کارگزاران)
19.
حجه الاسلام نهاونديان(تحول خواه)
20.
حجه الاسلام علي عسگري (نماينده فعلي مشهد)
21.
جواد آرين منش (نماينده فعلي مشهد ، موتلفه)
22.
عفت شريعتي(نماينده فعلي مشهد)
23.
حسين آفريده ( نماينده فعلي شيروان ، کانديداي اصلاح طلبان )
24.
مهندس اميني(استاندار سابق سيستان و بلوچستان)
25.
دکتر صاحبي(کانديداي دوره هفتم مجلس)
26-.
اميرحسين قاضي زاده(کانديداي حاميان دولت)
27.
شهناز رمارم (مشارکت)
28.
دکتر يار محمدي

«
نیشابور»
1.
سيد رشيد اعرابي مقدم ( فرماندار سابق نيشابور ، حاميان دولت)
2.
سبحانی نیا(نماینده فعلی مجلس)
«
سرخس و فريمان»
1-
حسن عليپور (معاون برنامه ريزي استانداري خراسان)
2-
سيد حسين حسيني(نماينده فعلي مجلس)

«
تربت حيدريه، زاوه و مهمولات »
1.
اخلاقي پور(فرماندار قبلي تربت حيدريه ، مشارکت)
2.
محمدناصر توسلي زاده(نماينده فعلي مجلس ، اصولگرا)
3-
حجه الاسلام رضايي(نماينده ولي فقيه در بنياد مسکن)
4-
دکتر باستاني (دانشگاهي)

«
فردوس و طبس»
1.
محمدعلي عبدالله زاده(فرماندار سابق طبس)
2.
محمد کريم عابدي( خلبان جانباز دفاع مقدس )
3.
ماشا الله شکيبي(نماينده دوره ششم از فردوس و طبس)
4.
عباس یعقوبزاده(کارشناس وزارت آموزش و پرورش)

«
چناران و طرقبه»
1.
ابراهيم گلمکاني (از مديران بهداشت و درمان استان خراسان)
2.
محمد دهقان (نماينده فعلي مجلس ، تحول خواه)

«
قوچان و فاروج»
1.
عباس علي رستمي ( نماينده فعلي مجلس)
2.
مهدي شوشتري (قاضي.جبهه متحد)
3.
هادي شوشتري(کانديداي اصلاح طلبان)
4.
فرامرز زينال پور(کانديداي اصلاح طلبان)
5.
محمد رضا دشتي (قاضي )
6.
دکتر موفق(پزشک )
7.
دکتر کمالي (حاميان دولت)

«
کاشمر »
1.
حجه الاسلام طباطبايي ( عضو مستعفي شوراي شهر سوم و رئيس سابق دانشگاه آزاد کاشمر )
2.
محمد رضا خباز ( نماينده مجلس ششم)
3.
حسن عليزاده ( فرماندار اسبق بردسکن )
4.
احمد بلوکيان ( نماينده فعلي کاشمر)
5.
اسکندري ( مديرکل پيگيري هاي ويژه استانداري خراسان )
6.
انبيائي

«
خواف و رشتخوار »
1.
پاکدل ( رئيس سابق شرکت برق)
2.
دکتر عرب ( دادستان سابق خواف)
3.
محمدرضا سجاديان ( نماينده فعلي خواف و رشتخوار )

«
درگز»
1.
حسن رزميان مقدم(نماينده فعلي مجلس ، جبهه متحد)
2.
احمد پيرزاده (نماينده دوره چهارم مجلس ، جبهه دوم خرداد)
3.
رسول مهرپرور(نماينده دوره ششم مجلس ، جبهه دوم خرداد)
4.
حسين زاده ( نماينده دوره سوم مجلس ، جبهه دوم خرداد)
5.
سليمان ناصرپناه (مسئول ستاد انتخاباتي احمدي نژاد ، حاميان دولت)

«
سبزوار»
1.
احمد بزرگيان (نماينده فعلي مجلس)
2.
علي بروغني(کانديداي اصولگرايان)
3.
حجه الاسلام عالمي(کانديد اصولگرايان)
4.
حسن سيد آبادي(نماينده فعلي مجلس)
5.
علي صادقي(همبستگي)
6.
مرتضي خير آبادي(مشارکت)

«
تربت جام و تایباد»
1.
احمد خاص احمدی (نماینده فعلی مجلس)
2.
غلامرضا اسداللهی (اصولگرا)


استان خراسان شمالی
«
بجنورد،جاجرم،مانه و سملقان»
1.
موسي الرضا ثروتي (نماينده فعلي مجلس ، اصولگرا)
2.
دکتر محمد پاک مهر
3.
علي باقرزاده(کانديداي دوره هفتم مجلس)
4.
صحراگرد (مدير کل اجتماعي سابق استانداري خراسان شمالي)
5.
دکتر وحداني(عضو سابق شوراي شهر بجنورد)
6.
حسینی (نماینده سابق مجلس)
7.
محمود صميني (فرماندار سابق بجنورد ، اصلاح طلب)
8.
مهدي شهرياري ( اصلاح طلب).

«
شيروان»
1.
دکترمحمد حسن پيرزاده(مديرکل اجراي احکام ديوان عدالت اداري)
2.
دکتر داوريار(رئيس دانشگاه پيام نور شيروان)
3.
محمدرضا حسين نژاد(فرماندارمستعفي چناران ، کانديداي حاميان دولت)
4.
دکتر عبدالرضا عزيزي(مدير کل سابق بهزيستي خراسان شمالي)
5.
دکتر رحمانی ( قائم مقام سابق شورای امنیت ملی)


استان خراسان جنوبی
«
قائنات»
1.
حجه الاسلام ابوالقاسم مسعودي ( معاون دادستان مشهد)
2.
موسي قرباني( نماينده فعلي قائنات ، حاميان دولت)
3.
احمد توکلي(فرماندار سابق بيرجند ، اصلاح طلب)

«
نهبندان و سربیشه»
1.
سيد محمد صادق نيرومند(نماينده فعلي مجلس ، اصولگرا)
2.
محمد علي اربابي(معاون اداري مالي دادگستري استان خراسان رضوي ، رايحه خوش خدمت)
3.
مهندس صابري(مدير کل راه مستعفي خراسان جنوبي)
4.
منصور تاجري(دانشگاهی)
5.
مداح(دبير آموزش و پرورش)
6.
دکتر خزائی (پزشک ، اصلاح طلب)
7.
دکتر اعزازی (دانشگاهی)
8.
شربت دار ( مشاور اقتصادی استاندار)

«
بیرجند»
1.
وحدتی ( فرماندار مستعفی بیرجند، رایحه خ.ش خدمت)
2.
دکتر وحیده رئوفی فرد ( پزشک ، اصولگرا)
3.
همایون نخعی نژاد(شهردار سابق بیرجند، معاون سابق عمرانی شهرداری مشهد)
4.
حجه الاسلام تابع(جبهه متحد)
5.
سید مهدی ایتی (نماینده دوره ششم ، اعتماد ملی)
6.
دکتر تقی زاده ( دانشگاهی)

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۰/۰۳ساعت   توسط   |